Musta tausta

Klangfärg under impressionismen

Klangfärgen får en större betydelse.

Klangfärgen utgör den impressionistiska musikens mest centrala element. Färg i musiken skapades med hjälp av såväl orkestrering som bruk av ackord. Man eftersträvar det klara och det mörka, ljus och skugga. Musikens stämning är viktig. 

Musikens element
Musikens tidsperioder