Musta tausta

Klangfärg under vår tids musik

Klangfärgen är huvudsaken.

I vår tids musik har klangfärgen blivit ett av musikverkets allra viktigaste element. Med hjälp av klangvärlden kan tonsättaren skapa exempelvis en grov yta eller ett glänsande klangfält. Ofta saknas en melodi. Även larm kan utgöra musikverkets huvudsakliga idé. 

Musikens element
Musikens tidsperioder