Musta tausta

Melodi under vår tids musik

Melodin kan fullständigt saknas.

Melodibegreppet har förändrats för gott. Melodin kan utgöras av en enda ton eller av en grupp av noter, eller av en helt traditionellt formad sjungande linje. Melodin kan också fullständigt saknas.

Musikens element
Musikens tidsperioder