Musta tausta

Menuett

En menuett var från början en barockdans i tretakt.

En menuett var från början en barockdans i tretakt. I ett symfoniskt verk är menuetten eller scherzot symfonins tredje sats. Takten går också nu i tre. Menuetten består av en menuett, en kontrasterande mellandel som kallas trio och en repris av menuetten. Ett alternativ till menuetten är scherzot (ital. skämt) som kan ha en friare form. 

Musikens element
Musikens tidsperioder