Mikko-Pekka Svala

Mikko-Pekka Svala

Instrumentgrupp
Bassoon
Roll
Associate principal
Bio

Mikko-Pekka Svala är född i Uleåborg. Hans hobbyer som barn var fotboll, ishockey och pianospel. Han fann det dock ensamt att svettas vid tangentbordet och lämnade snart pianot. Svala ville syssla med musik tillsammans med andra – han önskade samhörighet, gemenskap, kommunikation musiker emellan, att aktivt få mata och dribbla noter. Det dröjde inte länge förrän han satt i en blåsorkester. 

”Jag hittade instrumentet då jag var 12, på uppmaning av min far. Det som till en början 

Intresserade mig var inte att spela fagott i sig”, säger Svala, ”utan gemenskapen. Många gånger var jag nära att sluta, men musikläger och utmaningarna i att öva in svåra stämmor höll glöden vid liv.” 

Svala studerade vid Sydvästra Lapplands musikinstitut och Åbo konservatorium samt i musikhögskolor i Sverige och Tyskland. Numera är han lärare vid Helsingfors konservatorium och musikhögskolorna i Mannheim och Trossingen. Att få dela med sig av sin professionella kunskap utgör för honom en lika viktig del av yrket som att få spela sitt instrument. 

”Jag värdesätter den traditionella mästare-gesäll-metoden. För egen del vill jag att talandets kultur utgör en del av instrumentundervisning. Vi kan dela känslor och skapa kontakter människor emellan med hjälp av inte endast musik. Tekniskt kunnig kan man bli var som helst, men en god mentor kan visa åt en ung musiker att man inte behöver lära sig allt den hårda vägen.”

Svala har spelat i Helsingfors stadsorkester sedan år 2008 och ju mer tiden går, dess bättre trivs han i orkestern. Som fagottist är han en del av ett större maskineri: i samarbete med cello och kontrabas skapar han klangens fundament. Ibland får han spela också solon. 

”I orkestern har skett ett generationsbyte. Den har också blivit allt mera internationell i karaktär. Varje chefdirigent har lämnat sitt eget avtryck. Samarbetet är mer och mer finslipat och varje musiker kan ge sitt bästa. Jag har inte ens övervägt andra orkestrar. Här är var jag vill vara.”