Musta tausta

Passacaglia

En passacaglia är en form som bygger på att samma oförändrade melodiska linje upprepas genom hela satsen.

En passacaglia är en form som bygger på att samma oförändrade melodiska linje upprepas genom hela satsen. 

Passacaglia