Musta tausta

Rytm under impressionismen

Texturer med upprepade rytmer.

I impressionistisk musik blev rytmen komplicerad. Samma rytmiska motiv​ kan användas för att skapa en rytmisk väv i vilken det inte alltid är lätt att urskilja taktslagen. Man använder sig av rytmiska fragment som upprepas och upprepas.

Musikens element
Musikens tidsperioder