Musta tausta

Rytm under vår tids musik

Rytmen kan vara obestämt definierad.

Maskiner och en tradition av att spela komplicerade rytmer möjliggör såväl en minimalistisk rytmbehandling som ytterst komplicerade rytmlandskap. Serialism, slump och polyrytmik utgör en viktig del av vår tids musik. Rytmen kan också vara obestämt definierad, till exempel i form av larm.

Musikens element
Musikens tidsperioder