Musta tausta

Sonatform

I en solokonserts eller symfonis första sats är formen vanligen en sonatform.

I en solokonsert eller en symfoni är den första satsen vanligen skriven i sonatform. Sonatformen har två teman: ett huvudtema och ett sidotema. En sonatform består av tre delar: exposition, genomföring och repris. I expositionen presenteras först huvud- och sedan sidotemat. De är i kontrast sinsemellan. I genomföringen visar tonsättaren vad han kan göra med sina två teman: ofta använder han ur dem endast vissa små, korta motiv. Typiskt för en genomföring är en varierande och överraskande harmoni. I reprisen upprepas huvud- och sidotemat oförändrade. 

Pic: Satu Simola

Sonaattimuoto