Sinfonia

Symfonin

Helsingfors stadsorkester år 1900 tillsammans med sin grundare, dirigent Robert Kajanus. En symfoni är vanligen ett verk för orkester i fyra satser. Formen är likadan som i en solokonsert, men ofta finner man en tredje sats i tretakt före den sista satsen, finalen. En snabb första sats En symfonins första sats är vanligen skriven i sonatform. Den första satsen kan börja med en långsam inle...