orkesteriakatemian opiskelijoita

Musikhusets orkesterakademi

Musikhusets orkesterakademi är en samarbetsmodell för Musikhusets huvudaktörer, dvs. Konstuniversitetet vid Sibelius-Akademin, Radions symfoniorkester (RSO) och Helsingfors stadsorkester (HSO), som tillhandahåller en unik lärmiljö för framtidens yrkesmusiker.

Musikhusets orkesterakademi är en samarbetsmodell för Musikhusets huvudaktörer, dvs. Konstuniversitetet vid Sibelius-Akademin, Radions symfoniorkester (RSO) och Helsingfors stadsorkester (HSO), som tillhandahåller en unik lärmiljö för framtidens yrkesmusiker. Verksamheten för Musikhusets orkesterakademi inleddes hösten 2015. Verksamheten leds av orkestrarnas intendenter och Sibelius-Akademins dekan för avdelningen för klassisk musik samt professorn för kapellmästar- och orkesterutbildningen.
 
Verksamheten för orkesterakademin planeras i samarbete mellan yrkesorkestrarna och universitetet. Möjligheterna för Musikhusets huvudaktörer att göra en betydande pedagogisk insats är utomordentligt goda, även med internationella mått mätt, eftersom orkestrarna och Sibelius-Akademin arbetar tillsammans i det gemensamma huset varje dag. När framtidens musiker får utvecklas i samma hus som orkestervärldens bästa experter uppstår ett unikt utbildningskoncept. Orkesterakademins syfte är att med hjälp av utbildningen och publikarbetet stödja utvecklingen av det finländska musiklivet.
 
Musikhusets orkesterakademi planerar också att framföra samproduktioner av verk som kräver stora ensembler, samt att bredda samarbetet kring Musikhusets publikarbete. Dessutom förbinder sig Sibelius-Akademin att i fortsättningen arrangera den fortbildning som yrkesorkestrarna behöver.

Läs mera.