Ikääntynyt kuuntelee musiikkia taputtaen

Virtuella konserter till ett seniorcenter

Tillgängliga orkestrar-pilotprojektet hämtar virtuella konserter till ett seniorcenter i Helsingfors

Under våren 2021 samarbetar Helsingfors stadsorkester, UMO Helsinki Jazz Orchestra, Kardemummo Oy och Kasbergets seniorcenter i ett pilotprojekt i vilket virtuella konsertinnehåll med  medel förmedlas till invånare i seniorcentret. 

I pilotprojektet får invånare i Kasbergets seniorcenter njuta av konsertupplevelser med hjälp av HILDA-innehållstjänsten. Helsingfors stadsorkester och UMO Helsinki Jazz Orchestra erbjuder seniorerna ett urval musikinnehåll som kompletteras med element som främjar gruppdeltagande och grupphandledning. De virtuella konsertinnehållen är tillgängliga i april-maj i seniorcentrets tre grupphem med vård och omsorg dygnet runt.

I pilotprojektets planering och utvärdering deltar professor i neurologi och specialist Seppo Soinila. Soinila har forskat i möjligheter att använda musik som rehabiliteringsmetod i neurologiska sjukdomar.

 

Musikinnehåll åtkomliga med samarbete

Pilotprojektet utgör en del av Tillgängliga orkestrar, ett projekt som koordineras av Helsingfors stadsorkester i samarbete med Finlands symfoniorkestrar rf. I projektet utvecklar fem finländska orkestrar under åren 2020-21 sin för de äldre riktade verksamhet. Projektet utförs i samarbete med brittiska aktörer och orkestrar. 

- I Finlands kommuner har vi ett fungerade, tväradministrativt samarbete mellan kultur- och social- och hälsovårdssektorn. Vi har även många nya teknologiska innovationer. Sammantagna möjliggör dessa element att man kan utveckla detta slag av pilotprojekt och göra kulturtjänster åtkomliga på en bredare basis, berättar Helsingfors stadsorkesters producent för publikarbete Annika Kukkonen. 

- Äldre utgör en viktig målgrupp för UMO Helsinki Jazz Orchestra och vi har traditionellt nått den genom att konsertera i vårdhem eller på sjukhus. Det är fantastiskt att vi med hjälp av digitala innehåll nu kan utgöra en del av de äldres och vårdarbetets vardag. Att stöda vårdarbetet med digital hjälp kunde inte vara aktuellare än under denna utmanande coronatid då framförallt äldre människor måste leva isolerade, berättar UMO Helsinki Jazz Orchestras producent Valtteri Pokela. 

För pilotprojektets tekniska förverkligande ansvarar Kardemummo Oy, ett teknologiföretag i Helsingfors som utvecklar digitala tjänster med mål att aktivera äldre människor. HILDA-innehållstjänsten har kallats för vårdhemmens Netflix. Den hjälper personalen att på ett mångsidigt sätt aktivera vårdhemmens invånare. Tjänsten, som används via TV, eftersträvar att förbättra äldres livskvalitet och underlätta personalens arbete. 

- Samarbetet med orkestrar är för oss något nytt och inspirerande. Det gläder oss att vi tillsammans kan erbjuda kvalitativa musikupplevelser åt dem som inte annars kan komma till en konsertsal, berättar Maaria Keskitalo, content manager och kommunikationsansvarig för Kardemummo Oy. 
 

Information: 

Annika Kukkonen, producent för publikarbete, Helsingfors stadsorkester (HSO:s content och Tillgängliga orkestrar-projektet), tel. 040 158 2223, annika.kukkonen@hel.fi 
Valtteri Pokela, producent, UMO Helsinki Jazz Orchestra (UMO Helsinkis  content), tel. 044 512 5578, valtteri@umohelsinki.fi
Maaria Keskitalo, content manager och kommunikationsansvarig, Kardemummo Oy, tel. 050 596 6811, maaria@kardemummo.fi 
Emma Paju-Torvalds, kulturhandledare, Kasbergets seniorcenter, tel. 09 310 44051, emma.paju-torvalds@hel.fi

www.helsinginkaupunginorkesteri.fi
www.umohelsinki.fi
www.kardemummo.fi
www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/roihuvuoren-seniorikeskus/