Helsingfors Orkesterförening blir Helsingfors Filharmoniska Sällskap

Historia

Sommaren 1894 bestämde man på Orkesterföreningens möte att föreningen skulle döpas om till Aktiebolaget Helsingfors Filharmoniska Sällskap – Osakeyhtiö Helsingin Filharmoninen Seura. Detta berodde bland annat på att namnet ”orkesterförening” gett upphov till missförstånd och vållat besvär då man skulle anlita musiker och solister. Det gamla namnet ansågs antyda att verksamheten var amatörmässig.

År 1895 gjordes ett tillägg i bolagsordningen: orkesterskolan skulle härefter skola kvinnor och män, inte endast män. Detta kom dock inte att förverkligas i praktiken förrän senare.

Källa: Einari Marvia & Matti Vainio – Helsingin kaupunginorkesteri 1882–1982