Helsingfors stadsorkester flyttar till Musikhuset

Historia

Musikhusbygget hade initierats redan år 1992 av Sibelius-Akademin. Två år senare gick Helsingfors stadsorkester och Radions symfoniorkester med i projektet. För att planera huset arrangerades år 1999 en internationell arkitekturtävling.

Tävlingen vanns av LPR-Arkkitehdit. Akustiken designades av Yasuhisa Toyota. År 2005 bildades Fastighetsaktiebolaget Musikhuset i Helsingfors. Byggprojektet tog flera år i anspråk. Musikhuset överläts till bruk i april år 2011.

Vissa menade att projektet avancerade långsamt. Det genomfördes dock på en långt kortare tid än vad det tog att få Finlandiahuset uppfört. Två av de personer som i tiderna mest högljutt hade krävt ett ”musikens hus” var Kajanus och Hannikainen. Musikhuset skulle troligen ha försatt dem i extas: i byggnaden finns en stor konsertsal, fem mindre musiksalar samt övningsutrymmen. Här råder inte brist på vare sig utrymmen eller god akustik.

Källa: Musikhusets webbsajt