Lemminkäinen, första versionen & Jungfrun i tornet (Neito tornissa)

Historia

Lemminkäinen, den första versionen
13.4.1896 

Lemminkäinen fick ett positivt mottagande av publiken. Men för Karl Flodin i Nya Pressen blev det hela för mycket på precis alla tänkbara sätt. Enligt Flodin komponerade Sibelius helt enkelt alldeles för mycket. I samma andetag anmärkte han att nyheten inte riktigt i alla avseenden ens var musik.

Jungfrun i tornet
7.11.1896

Operan i en akt uruppfördes på ett lotteri till förmån för Filharmoniska sällskapet och dess orkesterskola. På finska gavs titeln som ”Neitsyt kammiossa”(Päivälehti) eller ”Tornissa-olija impi” (Uusi Suometar). Päivälehtis kritiker ansåg att librettot tedde sig ”snabbt ihopsatt och emellanåt osammanhängande”. Sibelius musik fick dock ett utmärkt mottagande.

Text: Timo Virtanen
Bild: Nationalbibliotekets digitala samlingar (Hufvudstadsbladet no 99)