Okko Kamu som stadsorkesterns chefdirigent

Historia

Efter Berglunds period saknade stadsorkestern i två års tid (1979-1981) en anställd dirigent.

År 1981 blev Okko Kamu (f. 1946) chefdirigent. Han kände stadsorkestern sedan barnsben: fadern Väinö Kamu hade spelat kontrabas i orkestern, och sina första violinlektioner fick sonen i två års ålder av orkesterns konsertmästare Väinö Arjava. Självfallet fick Kamu tidigt chansen att följa med orkesterns repetitioner.

Kamu fick erfarenhet som orkestermusiker i bl.a. den ungdomsorkester som hade grundats av Tauno Hannikainen. Orkesterns konsertmästare var vid denna tid Leif Segerstam. Musikerkretsarna i Finland har alltid varit lika små som på 1890-talet då Kajanus och Sibelius var unga.

År 1965 började Kamu spela andra violin i Helsingfors stadsorkester i samband med att ensemblen utökades inför den kommande Europaturnén. Efter en säsong blev Kamu Nationaloperans orkesters konsertmästare.

Sitt första avlönade dirigentuppdrag fick Kamu år 1967. Leif Segerstam hade fått ett uppdrag utomlands och det var Kamu som fick dirigera Nationaloperans balettföreställning. Året därpå debuterade han som operadirigent.

Då Kamu år 1981 blev stadsorkesterns chefdirigent efterträdde han än en gång Berglund: år 1972 hade Kamu efterträtt Berglund som Radions symfoniorkesters chefdirigent. Som stadsorkesterns ledare har Kamu beskrivits som begåvad och lätt att samarbeta med. Han satsade inte så mycket tid på att repetera. Han höll orkesterns arbetsmoral hög.

Under Kamus period (1981–1988) bestod orkestern av 95 musiker - på ca hundra år hade ensemblen alltså nästan tredubblats. Även andra ting hade förändrats inom ensemblen.

I orkesterns tidiga skede fanns inga kvinnor i leden - och orkesterskolan hade ju från början endast manliga elever - och i åldersstrukturen dominerade en hög ålder. Kvinnorna fick dock sin naturliga plats i orkestern, och även åldersstrukturen föryngrades kraftigt. Denna utveckling har fortsatt: år 2015 bestod orkestern av 102 musiker av vilka en dryg tredjedel var kvinnor. Alltjämt råder dock stora skillnader vad gäller könsfördelningen i de olika instrumentgrupperna. Kvinnor finner man i framförallt violinsektionerna.

Källor: Vesa Sirén - Suomalaiset kapellimestarit, Einari Marvia & Matti Vainio-Helsingin kaupunginorkesteri 1882-1982 & Helsingfors stadsorkesters uppgifter för år 2015