Symfoni 1, Atenarnes sång & Tablåmusik till Pressens dagar

Historia

Symfoni 1, Athenarnes sång
4.1.1899 

Den första symfonin fick den finländska samtiden att jämföra Sibelius med Beethoven och de andra stora symfonikerna. Succén blev enorm. Enligt Uusi Suometar hade Sibelius i Athenarnes sång skapat en melodisk pärla. Sången blev ett slags kultverk.

Tablåmusik till Pressens dagar
4.11.1899 

Som en följd av Februarimanifestet arrangerades ett evenemang för att uppmärksamma pressens frihet. Den sista tablån hette ”Finland vaknar” och hade en inledningsmusik som senare blev känd som Finlandia. Enligt kritikerna beskrev Sibelius musik tablåernas händelser på ett mycket träffande vis. I Uusi Suometar konstaterades dock att ”det var skada att den (musiken) drunknade i kvällens galabrus, och publiken var visst inte kapabel att ta emot en djupare konst utan ett visst motstånd.”

Att den avslutande tablåns musik skulle bli världsberömd förutspådde eller anade inte en enda kritiker. 

Text: Timo Virtanen
Bild: Stadsorkesters arkiv