Musta tausta

Dynamik under ekspressionismen

På spaning efter ytterligheterna.

Extrema dynamiska beteckningar är ett sätt att uttrycka extrema erfarenheter. Då uttrycket blir intensivt kan varje not ha sin egen ljudstyrka, och totalt motsatta dynamiska angivelser kan gälla för nästa not eller för de noter som klingar samtidigt. Dynamiken var ett av de viktigaste sätten att ange önskat uttryck, men det var samtidigt starkt bundet till även andra uttrycksmedel. 

Musikens element
Musikens tidsperioder