Musta tausta

Dynamik under klassicismen

Bruk av crescendo och diminuendo.

Under klassicismen ersattes barockens terassdynamik av crescendo och diminuendo, alltså tilltagande och avtagande ljudstyrka. Tangentinstrumenten cembalo och klavikord ersattes med pianofortet. På pianofortet kunde skapa dynamiska skillnader genom att reglera styrkan i beröringen. 

Musikens element
Musikens tidsperioder