Musta tausta

Dynamik under renässansen

Polyfonin uppfattas i dynamiken.

I renässansens polyfona musik har varje stämma en självständig roll och därför är också stämmans frasering och dynamik rätt självständig. Dynamiken är inte utskriven. Texten och musikens innehåll gav vinkar om den dynamiska styrka som skulle kunna användas.

Musikens element
Musikens tidsperioder