Musta tausta

Dynamik under romantiken

Ur den stora orkestern önskades extrema dynamiska nyanser.

Orkestrarnas storlek och den utvidgade instrumentsammansättningen gjorde det möjligt att arbeta med extrema dynamiska nyanser. Man krävde en väldigt tyst eller en väldigt kraftig ljudstyrka. Mycket långa tilltagande (crescendo) och avtynande (diminuendo) linjer blev populära.

Musikens element
Musikens tidsperioder