Musta tausta

Form under barocken

Opera, balett och stora verk.

Läs mera: Under barocken föddes flera kompositionsformer, till exempel opera, preludium, fuga, partita, uvertyrkantatoratoriumpassionsolokonsertsonat och aria. Baletten utvecklades från hovdanser till en hel uppvisning. Under barocken hade musikverken namn som är bekanta också idag, men deras form hade ännu inte slagits fast. Exempelvis Händels (1685-1759) oratorium Messias öppnar med en sats som heter Symfoni. Idag skulle satsen kallas för en uvertyr.

Musikens element
Musikens tidsperioder