Musta tausta

Form under klassicismen

En perfekt form är skön.

Under klassicismen var form a och o. Under vetenskapens tidsålder utvecklades även musikens teori. Symfoninsolokonserten och sonatformen fick sina nuvarande former. I melodierna hade huvud- och sidoteman sina egna formideal. En perfekt form ansågs vara samma sak som skönhet, ett ideal som syntes överallt under denna förnuftets epok.

Musikens element
Musikens tidsperioder