Musta tausta

Form under renässansen

Musiken var andlig eller världslig.

Renässansen hämtade sin inspiration från naturen. Musiken var antingen andlig (till exempel en mässa eller en motett) eller världslig (till exempel en chanson eller en madrigal). Musiken skulle följa en balanserad estetik och innehålla rena och till varandra passande harmonier. Musiken saknar stora intervall. Den melodiska rörelsen är rätt jämn, och då en stämma går uppåt skapas balans genom att en annan stämma går neråt.

Musikens element
Musikens tidsperioder