Musta tausta

Form under romantiken

Större och bredare.

De former som används i orkesterverk blir allt mera utvidgade och varierade. De symfoniska verkens speltid och sammansättning rentav fördubblas i jämförelse med klassicismen. Nya musikformer är exempelvis genomkomponeradsymfonisk dikt, lied samt miniatyrformer såsom bagatell, elegi, nocturne och impromptu. 

Musikens element
Musikens tidsperioder