Musta tausta

Harmoni under romantiken

Från harmoniskt överflöd till tonalitetens upplösning.

Harmonin blir mångsidig tack vare bruk av kromatik, halvtonssteg och sådana steg som bryter mot klassicismens regler för tonarternas och ackordens relationer. Det anses att Wagners verk Tristan och Isolde tar det första avgörande steget mot att den tonala harmonin, en musik med fokus på tonikan, grundtonen, förlorar sin betydelse. Exempel på tonalitetens upplösning finner man också i till exempel Richard Strauss verk Salome

Musikens element
Musikens tidsperioder