Jan Söderblom

Jan Söderblom

Instrumentgrupp
I violin
Roll
I leader
Bio

Jag kommer från huvudstaden i ett litet nordiskt land. Numera är jag bosatt på en ännu mindre ort, Fiskars (600 invånare).

Jag kom med i orkestern hösten 2014.

Jag har länge varit intresserad av god musik.

Mina favoritplatser i Helsingfors varierar. Då jag senast var till Kabelfabriken gjorde platsen mig otroligt entusiastisk. Före det hade jag haft motsvarande upplevelser då jag under en solig dag vandrade från Berghäll till Tölö. Ständiga favoriter är Skatudden, Fölisön, Munksnäs strand.