Musta tausta

Klangfärg under barocken

Spel och inte bara sång.

Under barocken blev instrumenten lika viktiga i musicerandet som sången. Affekter, alltså olika känslolägen, var viktiga element i musiken. Affekter kom till uttryck genom att man brukade olika slags nyanser, eller genom att man använde konkreta musikaliska symboler som skildrade till exempel glädje, sorg, att ha gått vilse eller till och med hela världen. Improvisation var centralt. Samma musik spelades aldrig två gånger på samma sätt eftersom musikerna kunde uppfinna och lägga till sina egna ornament, helt enligt kunnande och smak. Då orkesterensemblen etablerades fick klangfärgen en ny viktig betydelse. 

Musikens element
Musikens tidsperioder