Musta tausta

Klangfärg under ekspressionismen

Klangfärgen är central.

Klangfärgen utgjorde ett av det expressionistiska musikverkets viktigaste element. För att få fram rätt uttryck måste instrumentet spela i sina yttersta höga och låga register, eller spela på ett helt annat sätt än förr. Arnold Schönberg skapade talsången, Sprachgesang, en mellanform mellan tal och sång. 

Bästa vän, jag kan säga dig att om man visste hur mycket vänskap, kärlek och hänvisningar till mänsklighet och andlighet som jag dolt i dessa tre satser så skulle vänner av den programmatiska musiken - såvida sådana alls länge finns kvar - bli helt tokiga av glädje. -Alban Berg

Musikens element
Musikens tidsperioder