Musta tausta

Klangfärg under klassicismen

Orkesterns sammansättning etableras.

Under klassicismen började orkesterns sammansättning bli sådan som den är än idag. Att träblåsinstrumenten fick en starkare självständig roll utgjorde en stor förändring. Tvärflöjten ersattes med blockflöjten. Tråblåsarsektionen kompletterades med klarinetten. 

Musikens element
Musikens tidsperioder