Musta tausta

Klangfärg under renässansen

Sången stöddes av instrument.

Det mesta av renässansmusiken var sångmusik. Sången kunde dock stödas av instrument. Man kunde också framföra instrumentalmusik utan sång. Numera eftersträvar man att framföra denna musik mest a cappella, utan ackompanjemang, och med en sångröst som inte använder så mycket vibrato.

Musikens element
Musikens tidsperioder