Musta tausta

Klangfärg under romantiken

Orkestern fick en allt större färgpalett.

Ända fram till Mahlers berömda åttonde symfoni (De tusens symfoni) blev orkestrarna allt större och massivare till sin sammansättning. Detta var ett sätt att hitta en allt mera nyanserad uttryckskraft och en allt bredare dynamisk skala. För att få fram de klangfärger man önskade sig började man uppfinna nya instrument. De mest kända av de nya instrument som har etablerat sig är saxofonen och wagnertuban. I det nya operahus som Wagner byggde i Bayreuth revolutionerade han operan genom att låta publiken sitta i mörker och flytta orkestern från estraden ner i ett orkesterdike. 

Musikens element
Musikens tidsperioder