Musta tausta

Klangfärg

Ögat är vant att iaktta färger. På morgonen är himlen annorlunda än mitt på dagen. En människans ansikte kan vara blekt, soligt eller dystert. Färger kan uppfattas även genom att lyssna. Ibland är musikens viktigaste budskap att försöka säga vad som är klart, mjukt eller mörkt.

Berättelser har olika berättare. Då vi läser en text i vilken farfar och barnbarn samtalar hör vi inom oss en gammal mans och ett litet barns röster. I musik kan berättaren motsvaras av klangfärgen: spelas melodin av en ljus flöjt, en genomträngande trumpet eller stråkarnas hav? Berättarens röst säger oss vem det är som som talar och vad han då just känner. Ibland används orkestern som om den var en enda stor färgpalett. Vilka instrument skulle du använda för att beskriva ett blänkande?

Klangfärg under renässanssen
Det mesta av renässansmusiken var sångmusik. Sången kunde dock stödas av instrument. Man kunde också framföra instrumentalmusik utan sång. Numera eftersträvar man att framföra denna musik mest a cappella, utan ackompanjemang, och med en sångröst som inte använder så mycket vibrato.

Klangfärg under barocken
Under barocken blev instrumenten lika viktiga i musicerandet som sången. Affekter, alltså olika känslolägen, var viktiga element i musiken. Affekter kom till uttryck genom att man brukade olika slags nyanser, eller genom att man använde konkreta musikaliska symboler som skildrade till exempel glädje, sorg, att ha gått vilse eller till och med hela världen. Improvisation var centralt. Samma musik spelades aldrig två gånger på samma sätt eftersom musikerna kunde uppfinna och lägga till sina egna ornament, helt enligt kunnande och smak. Då orkesterensemblen etablerades fick klangfärgen en ny viktig betydelse.

Klangfärg under klassicismen
Under klassicismen började orkesterns sammansättning bli sådan som den är än idag. Att träblåsinstrumenten fick en starkare självständig roll utgjorde en stor förändring. Tvärflöjten ersattes med blockflöjten. Tråblåsarsektionen kompletterades med klarinetten.

Klangfärg under romantiken
Ända fram till Mahlers berömda åttonde symfoni (De tusens symfoni) blev orkestrarna allt större och massivare till sin sammansättning. Detta var ett sätt att hitta en allt mera nyanserad uttryckskraft och en allt bredare dynamisk skala. För att få fram de klangfärger man önskade sig började man uppfinna nya instrument. De mest kända av de nya instrument som har etablerat sig är saxofonen och wagnertuban. I det nya operahus som Wagner byggde i Bayreuth revolutionerade han operan genom att låta publiken sitta i mörker och flytta orkestern från estraden ner i ett orkesterdike.

Klangfärg under impressionismen
Klangfärgen utgör den impressionistiska musikens mest centrala element. Färg i musiken skapades med hjälp av såväl orkestrering som bruk av ackord. Man eftersträvar det klara och det mörka, ljus och skugga. Musikens stämning är viktig.

Klangfärg under ekspressionismen
Klangfärgen utgjorde ett av det expressionistiska musikverkets viktigaste element. För att få fram rätt uttryck måste instrumentet spela i sina yttersta höga och låga register, eller spela på ett helt annat sätt än förr. Arnold Schönberg skapade talsången, Sprachgesang, en mellanform mellan tal och sång.

Klangfärg under vår tids musik
I vår tids musik har klangfärgen blivit ett av musikverkets allra viktigaste element. Med hjälp av klangvärlden kan tonsättaren skapa exempelvis en grov yta eller ett glänsande klangfält. Ofta saknas en melodi. Även larm kan utgöra musikverkets huvudsakliga idé.

 

Musikens element
Musikens tidsperioder