Liam Mansfield

Liam Mansfield

Instrumentgrupp
II violin
Bio

Liam Mansfield (f. 1996) har alltid varit oförklarligt attraherad av violinen. Först spelade han dock piano. Det ledde ingenstans eftersom den stränga äldre läraren krävde att han stiger upp fyra på morgonen för att öva skalor före skoldagen inleds. Liam fick en violin då han var 11. Sedan dess har han spelat instrumentet med närmast tvångsmässig intensitet. 

Drömmen om en professionell karriär vaknade då Mansfield gick på Los Angeles filharmonikers konsert i sin hemstad. Men den stora aha-upplevelsen kom då han var 16 och på en tacksägelsedagskonsert i New York hörde Leonidas Kavakos spela Tjajkovskijs violinkonsert tillsammans med New Yorks filharmoniker. ”Det han gjorde var häpnadsväckande!” minns Mansfield. ”Efter första satsen kom enorma ovationer. Jag glömmer det aldrig, jag var så förbluffad.”

Mansfield studerade för Alexander Kerr och Jorja Fleezanis vid Bloomington i Indiana samt för 

Christoph Poppen, Lena Neudauer och Markus Wolf i München. Han slog sig ner i Finland i augusti 2022 efter att ha fått en plats i Helsingfors stadsorkester. Mansfield är till hälften polack och har tillbringat en stor del av barndomens somrar i Europa. Han var alltså från förr bekant med gamla världens kultur och dess politiska atmosfär. Det han fann mest fascinerade med Finland var det demokratiska samhället och attityderna. 

”Den finländska uppfattningen om jämlikhet motsvarar exakt min egen syn på ett genuint jämlikt samhälle”, säger Mansfield. ”Dessutom är Helsingfors stadsorkesters repertoar fördomsfri och innovativ, och inställningen till arbetet är övergripande. Det är som om vi var en enda stor familj.”

I orkesterarbetet är Mansfields favorittonsättare Brahms, Beethoven, Bach och Mozart. Utanför Musikhuset jobbar han som DJ och har ett eget program på IDA-webbradiokanalen.