Musta tausta

Melodi under barocken

Melodi och ackompanjemang föds.

Under barocken ersattes polyfonin av homofoni: istället för flera melodiska linjer fanns endast en melodi med ackompanjemang. De många melodiska linjernas polyfoni försvann dock inte helt under barocken utan användes i till exempel en fuga. Sambandet mellan text och musik fördjupades. Melodin gjordes vackrare med hjälpa av olika ornament. I musikutövande hade improvisationen en viktig roll.

Musikens element
Musikens tidsperioder