Musta tausta

Melodi under ekspressionismen

En not kan vara en hel melodi.

En melodi kan representeras av en enda ton som är sprängfylld av uttryck. I melodin favoriseras möjligast stora intervall. Avsikten är att vara så långt borta som möjligt från det sångbara, och att undvika alla associationer till en tonal musik.

Musikens element
Musikens tidsperioder