Musta tausta

Melodi under klassicismen

En tid av former och teman.

Klassicismens melodier följde vissa formideal. Det skulle finnas ett huvudtema och ett kontrasterande sidotema. Huvud-och sidotema användes i sonater, solokonserter och symfonier. I sin mest konventionella form bestod dessa teman av 8+8 takter, av vilka de fyra första takterna var stigande (en fråga) och de fyra sista sjunkande (ett svar). 

Musikens element
Musikens tidsperioder