Musta tausta

Melodi under romantiken

Melodiskt överflöd och skickliga virtuoser.

En rik melodi utgör ofta den romantiska musikens kärna. Virtuoserna charmade lyssnarskarorna med en aldrig tidigare hörd spelteknik. I jämförelse med klassicismen blev melodierna nu allt friare i form. Man tog i bruk termerna genomkomponerad och kontinuerlig melodiLedmotivet (tyska Leitmotiv) individualiserade en viss melodistump att ha att göra med ett visst ting såsom till exempel en rollfigur i en opera. Den flödande melodin hade ofta ett rikt och fylligt ackompanjemang. 

En bra melodi är en melodi man kan vissla. -Johannes Brahms 

Musikens element
Musikens tidsperioder