Musta tausta

Rytm under barocken

Musik fördelades i takter.

Under barocken etablerades bruket att räkna takter, med andra ord kan barockmusik räknas gå i exempelvis tre eller fyra. Barockorkesterns enhetliga rytmiska och harmoniska bas skapades av en basso continuo -grupp. 

Musikens element
Musikens tidsperioder