Musta tausta

Rytm under klassicismen

Ett detaljerat ackompanjemang gör rytmen tydligare.

Då man övergav basso continuo för att istället skriva ut harmoni- och basstämmorna förändrades orkesterackompanjemangets karaktär. Man eftersträvade ett tydligt, naturligt och enkelt uttryck. Enskilda stämmor möjliggjorde en mera exakt och detaljerad behandling av rytmen. I orkesterackompanjemangen märktes detta till exempelvis i att mellanstämmorna fick fungera som en rytmisk ryggrad ovanför basens linje. Harmonin vävdes in i den rytmiska grundpulsen mellan melodilinjen och baslinjen

Musikens element
Musikens tidsperioder