Musta tausta

Rytm under romantiken

Mot det allt mera komplexa och det allt snabbare.

Rytmerna blir allt komplexare. Tempot blir extremt på alla sätt: ett långsamt tempo är mycket långsamt, ett snabbt mycket snabbt. Musikutbildningen utvecklas, vilket gör det möjligt för virtuoser att kunna spela allt snabbare och mera komplicerade rytmer. 

Musikens element
Musikens tidsperioder