Jousisoittajat

Stråkmusikerna

I en orkester finns det mest av stråkmusiker, och de är de också som oftast spelar mest under en konsert. På grund av dessa egenskaper utgör stråkmusikerna orkesterns stomme. Stråksektionerna består av I och II violin, altviolin, cello och kontrabas. Sektionernas register går från högt till lågt, från I violin till kontrabas. Varje stråksektion har en egen roll, till exempel altviolinerna kan man ...