ORKESTERN – EN LITEN BY

I orkestern har musikerna flera olika arbetsuppgifter. Ta dig en titt in i orkestervärlden för att få veta vilka de är!

Symfoniorkestern

Orkesterns sittordning är avgörande för samspelet. Instrumenten är grupperade enligt antal, ljudstyrka, instrumentets konstruktion, höjd och roll. Orkesterns olika instrumentgrupper kallas för sektioner. Inom en sektion kan man ha flera olika roller. Sinfoniaorkesteri