Pierre-Laurent Aimard

Aimard & Schönberg

fre 03/12/2021 19:00 - 21:00
9.50€
46.00€

Presentation

Antonín Dvořák skrev sin åttonde symfoni för att fira att han år 1889 tilldelats ett medlemskap i Tjeckoslovakiens akademi för vetenskap, litteratur och konst. Året därpå dirigerade han verket i England i samband med att han blivit hedersdoktor vid universitetet i Cambridge. Symfonin är dock inte det minsta akademisk utan tvärtom till sin musik en av tonsättarens mest attraktiva.

 

Susanna Mälkki

Susanna Mälkki är en av sin generations internationellt mest respekterade dirigenter. Hon är Helsingfors stadsorkesters chefdirigent sedan år 2016 och Los Angeles filharmonikers första gästdirigent sedan år 2017. Hon samarbetar dessutom regelbundet med bland annat Berlins filharmoniker, Münchens filharmoniker, Bayerns radios symfoniorkester,  Concertgebouw-orkestern i Amsterdam och Londons symfoniorkester samt New Yorks filharmoniker och de övriga amerikanska ”Big 5” -orkestrarna. Hon dirigerar regelbundet vid de mest betydande internationella operahusen såsom La Scala, Metropolitan, Wiener Staatsoper och Paris opera. På inbjudan av Pierre Boulez var Mälkki 2006-2013  konstnärlig ledare för Ensemble Intercontemporain i Paris. Hon har lett uruppföranden av flera av vår tids viktigaste tonsättare.

Mälkki inledde sin musikerbana som cellist. Hon vann första pris i Åbo cellotävling år 1994 och arbetade i tre års tid som alternerande solocellist i Göteborgs symfoniorkester. Hon har tilldelats bl.a. Pro Finlandia-medaljen och är Riddare av Franska Hederslegionen.

www.susannamalkki.com

 

Pierre-Laurent Aimard

Pierre-Laurent Aimard (f. 1957) är en av de musiker vars långvariga verksamhet och inflytande har lämnat ett outplånligt spår i vår tids ljudvärld såväl i form av nya kompositioner som internationellt spridda world premiere recordings.

Det är som en tolk av 1900-talsmusik Aimard blivit speciellt berömd. Han har samarbetat med sådana giganter inom den nya musiken som till exempel Pierre Boulez, György Ligeti och Karlheinz Stockhausen. Arnold Schönbergs konsert har han framfört tillsammans med bland annat Berlins filharmoniker år 2011, då han berättade följande:

”Schönbergs konsert är ett märkligt, mycket sent verk. Den är dodekafoniskt Schönbergsk. Musiken i den första satsens vals är mycket wiensk. Det finns expressivitet, sorg och tragik i den tredje satsen. Det finns också inslag av ironi och växlande karaktärer, framförallt i den fjärde satsen. Men det är den korta andra satsen, ett fantastiskt scherzo, som innehåller det bästa av Schönberg. Den har de expressiva gester man finner i hans mellanperiod. Här finns oväntade kontraster, angstig motivfragmentering, hotfulla ögonblick som leder till abrupt explosiva utbrott.”

Aimard har tilldelats flera betydande musikpris, bland annat Grammy-priset år 2005, Gramophone-tidningens pris år 2017 och ”musikens Nobelpris”, Ernst von Siemens Musikpreis år 2017.

 

Karol Szymanowski: Konsertuvertyr op. 12

Om Frédéric Chopin ledde Polens musik i den europeiska romantikens riktning var det Karol Szymanowski (1882–1937) som gjorde den till en del av 1900-talets internationella musik. Han har kallats för den polska modernismens fader. Hans tidiga verk är ännu trogna Chopin, men vid tiderna för första världskrigets utbrott blev han intresserad av modernismen. Szymanowskis musik började färgas av såväl utomeuropeisk exotism som originella harmonier.

Konsertuvertyren (1905/1913) är Szymanowskis första orkesterstycke. Han skrev det i slutet av sina studieår då han var en ambitiös gröngöling som ville väcka uppmärksamhet i Västeuropa. Uvertyren är skriven i en öppet tysk stil och dess uppenbara förebild är Richard Strauss tondikt Don Juan. Tilltaget bemöttes inte endast positivt. Polen sökte efter en ny Chopin och en egen nationell identitet och att så här starkt ta fasta på tysk musik uppfattades som rentav skamligt. Inför det av Det unga Polen- föreningen organiserade uruppförandet fantiserade Szymanowski om hur kritikerna lämnar salen med ”blått färgade läppar” då de sväljer svordomar. Verket innehåller inget av tonsättarens senare, nationalistiska förmodernism, men det går inte att förneka att hantverket och uppfinningsrikedomen är på en hög nivå. Det är uppenbart att Szymanowski finslipade orkestreringen då han år 1913 lämnade det till en förläggare.

Verket må ha en abstrakt titel men det utgår trots det från en dikt skriven av Szymanowskis vän Tadeusz Miciński (1873-1918): Med valthornens ljud / leder jag er till Aurora Borealis boningar / och fläckar offeraltaret med blod / och viger er, människor, till halvgudar, / med hjärtats vilda sång förtrollar jag er / och sätter i era händer åskan - och en örn.

 

Arnold Schönberg: Pianokonsert op. 42

Österrikaren Arnold Schönberg (1874–1951) anses vara dodekafonins dvs. 12-tonmusikens fader. Också andra hade förvisso teoretiserat om möjliga kompositionsmetoder som skulle bryta med tonaliteten. Men det är framförallt Schönbergs skrifter om de 12 tonernas jämlika bruk som i den europeiska 1900-talsmusiken har tilldelats status av en doktrin. Tillsammans med Alban Berg och Anton Webern utgjorde Schönberg Den andra Wienskolan, en av det förra århundradets mest betydande musikaliska rörelser.

Schönberg och hans följeslagare skrev en musik som präglas av systematik och strävan till objektivitet samt ett försök att uppnå fullständig kontroll över varje not och rentav verkets framförande. På äldre dagar mjuknade dock Schönberg och återvände till sina 1800-talsrötter, Hans efterföljare började däremot skriva en allt mera avskalad musik. Dylika tyskbaserade utvecklingslinjer har av psykologiskt riktade historiker tolkats som undermedvetna motreaktioner till det kaos och de obearbetade känslostormar som världskrigen hade gett upphov till.

Pianokonserten op. 42 (1942) är ett av Schönbergs sena verk. Den är traditionellt dodekafonisk men under ytan bubblar tonsättarens försåtliga återkomst till romantikens känslouttryck: musiken är ställvis nästan tonal, dock endast för en stund åt gången. I skisserna hade varje sats ett motto som beskrev dess atmosfär: ”Livet var så lätt… plötsligt utbröt hat… en allvarlig situation uppstod… men livet går vidare.” I verkets slutliga version raderade Schönberg bort alla spår av ett narrativt innehåll. Dylik sentimentalitet var opassande för en modernist.

Konserten har fyra satser som framförs utan paus. Även om musikens allra tydligaste karaktärer blir dolda under en modernistisk känslokyla går det att urskilja att satserna är en vals, ett scherzo,  ett adagio och ett rondo. Verket är tillägnat pianisten och televisionsstjärnan Oscar Levant som studerade för Schönberg och hade önskat att denne skrivet åt honom ett pianoverk. I uruppförandet i februari 1944 i NBC:s studio i New York var solist den av modernisterna ofta  anlitade Eduard Steuermann. NBC:s symfoniker dirigerades av Leopold Stokowski.

 

Antonín Dvořák: Symfoni nr 8 G-dur

Antonín Dvořáks (1841–1904) bana som symfoniker startade långsamt. Han skrev sina två första symfonier redan i början av 1860-talet. Verken kan inte anses vara lyckade, och troligen framfördes de inte under tonsättarens livstid. Symfonierna tre och fyra, som redan förebådar vissa brahmska inslag, skrev Dvořák kort före sitt genombrott 1873. Hans slaviska period når sin kulmen i symfoni nr 6 (som gavs ut med ordningsnumret 1), den första av hans symfonier som förtjänar en plats i musikens kanon. Härefter följer, tydligen på förläggarens önskan att rikta sig en internationell publik, en öppenhet för centraleuropeiska intryck: den sjunde symfonin (1885) är som ett kärleksbrev till Brahms tyska stil. Men det blev inget beständigt och i den nionde symfonin steppade Dvořák över till en amerikansk stil.

Det är i den åttonde symfonin (G-dur, 1889) som Dvořák kommer allra närmast en autentiskt böhmisk stil. Musiken saknar varje uns av den tungrodda tyskhet och angstighet som färgat av sig på den sjunde symfonin. Verkets skrevs mitt i sommaren ute på den idylliska landsbygden, i byn Vysoká som befinner sig norr om Prag. Vid sidan om kompositionsarbetet gjorde Dvořák långa promenader på skogsstigarna och bekantade sig med den lokala livsstilen. Fågelsång, naturljud och folkdanser kom nästan som sådana med i symfonins musik. ”Melodierna bara dök upp i huvudet på mig!” har Dvořák berättat.

Symfonin tycks utstråla positivism och bekymmerslös glädje även då den använder molltoner. Den första satsen Allegro con brio inleds i moll, men slår snart över i dur med hjälp av kvittrande fågelmotiv och danser. I det pastorala Adagiot glider musiken smidigt mellan dur och moll. Scherzot är en bitterljuv vals som har blivit ett av tonsättarens mest populära orkesterstycken. Om finalen har den tjeckiska dirigenten Rafal Kubelik konstaterat: ”I Böhmen kallar trumpeter aldrig till strid - endast till dans.” Och sannerligen, denna symfoni avslutas mitt i bybornas hålligång.

 

Konstnärer

Susanna Mälkki
dirigent
Pierre-Laurent Aimard
piano

Program

  19:00
  Karol Szymanowski
  Konsert-uvertyr
  Arnold Schönberg
  Pianokonsert
  Paus
  21:00
  Antonín Dvořák
  Symfoni nr 8
Musiikkitalo Concert Hall
Susanna Mälkki
Pierre-Laurent Aimard
Karol Szymanowski
Konsert-uvertyr
Arnold Schönberg
Pianokonsert
Paus
Antonín Dvořák
Symfoni nr 8