280524__MG_6294 (1) c Felix Broede.jpg

De tusendes symfoni

tis 28/05/2024 19:00 - 20:30
11.50€
70.00€

Presentation

Konsertsäsongen avslutas med att åtta solister, sex körer och en massiv symfoniorkester plus en orgel samlas i Musikhusets stora konsertsal.

Gustav Mahler såg i ett enda inspirerat ögonblick sin åttonde symfonis hela kolossala gestalt. Då han finslipat de första skisserna visste han att han arbetade på något som fick alla hans tidigare verk att framstå som endast förspel. Konsertsäsongen avslutas med att åtta solister, sex körer och en massiv symfoniorkester plus en orgel samlas i Musikhusets stora konsertsal. I orkesterleden sitter även unga musiker från orkesterprojektet LEAD!.

Konserten förverkligas i samarbete med orkesterprojektet LEAD!
https://leadorchestraproject.com

Violin 1
Jan Söderblom
Kreeta-Julia Heikkilä
Totti Hakkarainen
Katariina Jämsä
Helmi Kuusi
Elina Lehto
Ilkka Lehtonen
Júlia Mušáková
Kari Olamaa
Petri Päivärinne
Kalinka Pirinen
Aet Ratassepp
Satu Savioja
Elina Viitasaari
Sari Deshayes
Taru Kircher
Sophie Heinrich
Aada Kuoppa
Wonjay Seo
David Seixas
Henrike Sommer 
Karoline Wocher

Violin 2
Anna-Leena Haikola
Teija Kivinen
Teppo Ali-Mattila
Eva Ballaz
Heini Eklund
Matilda Haavisto
Terhi Ignatius
Sanna Kokko
Liam Mansfield
Harry Rayner
Krista Rosenberg
Virpi Taskila
Pauline Fleming-Unelius
Dhyani Gylling
Leora Cohen
Bohdan Doroshenko
Mitsuru Yonezaki
Jasmin Mönkkönen 
Ting-Shuo Chang
Lauri Lodders

Viola
Atte Kilpeläinen
Torsten Tiebout
Lotta Poijärvi
Petteri Poijärvi
Aulikki Haahti-Turunen
Tuomas Huttunen
Tiila Kangas
Ulla Knuuttila
Carmen Moggach
Liisa Orava
Mariette Reefman
Markus Sallinen
Hajnalka Standi-Pulakka
Oleksandr Ahafonov
Ivan Udovychenko
Pauline Schulte-Beckhausen

Cello
Lauri Kankkunen
Tuomas Ylinen
Beata Antikainen
Basile Ausländer
Jaakko Rajamäki
Jaani Helander
Veli-Matti Iljin
Ilmo Saaristo
Saara Särkimäki
Tommi Wesslund
Aaron Schröer
Lucie Žurmanová
Mirella Pietikäinen
Saima Malmivaara
Hans Schröck
Marta Podwysocka

Bass
Ville Väätäinen
Pauli Pappinen
Tuomo Matero
Paul Aksman
Eero Ignatius
Venla Lahti
Adrian Rigopulos
Mehdi Nejjoum-Barthélémy
Astor Cortabarria
Iikka Järvi
Joonas Korjus
Eero Marttila
Yordano Nunez
Juraj Valencik
Flute
Niamh McKenna
Elina Raijas 
Päivi Korhonen
Panak Hashemian
Jenny Villanen
Saara Lehtinen

Oboe
Hannu Perttilä
Jussi Jaatinen
Tõnis Traksman
Nils Rõõmussaar
Paula Malmivaara

Clarinet
Gerbrich Meyer
Osmo Linkola
Marko Portin
Anna-Maija Korsimaa
Heikki Nikula

Bassoon
Markus Tuukkanen
Pekko Aakko
Mikko-Pekka Svala 
Tuukka Vihtkari
Noora Van Dok

Horn
Mika Paajanen 
Ville Hiilivirta
Miska Miettunen
Jonathan Nikkinen
Sam Parkkonen
Joonas Seppelin
Satu Huuskonen
Marian Strandenius

Trumpet
Thomas Bugnot 
Obin Meurin
Jouko Harjanne
Antti Joki
Tapio Paavilainen
Tomas Gricius
Xiang Guo
Pedro Dantas
Juhana Valtonen

Trombone
Valtteri Malmivirta
Anu Fagerström
Jussi Vuorinen
Teppo Alestalo
Ricardo Pedrares Patiño
Joni Taskinen
Ricardo Barbosa

Tuba
Anders Hauge

Timpani
Mikael Sandström
Tomi Wikström

Percussion
Xavi Castelló Aràndiga
Pasi Suomalainen

Harp
Saara Olarte
Anni Kuusimäki
Minnaleena Jankko

Piano
Anna Kuvaja

Celesta
Mirka Viitala

Harmonium
Minna Koskimies

Organ
Jan Lehtola

Mandolin
Petri Kumela
Jukka Särkkä

Konstnärer

Jukka-Pekka Saraste
dirigent
Meagan Miller
sopran, Magna Peccatrix
Helena Juntunen
sopran, Una Poenitentium
Maija Rautasuo
sopran, Mater Gloriosa
Elli Vallinoja
mezzosoprano, Mulier Samaritana
Lilli Paasikivi
mezzosopran, Maria Aegyptica
Tommi Hakala
baryton, Pater Ecstaticus
Simon O'Neill
tenor, Doctor Marianus
Tómas Tómasson
bass, Pater Profundus
Cantores Minores
Ruotsin radion kuoro
Latvian radion kuoro
Helsingin kamarikuoro
Musiikkitalon Kuoro
Nils Schweckendiek
körinstudering
Hannu Norjanen
körinstudering

Program

    19:00
    20:30
    Gustav Mahler
    Symfoni nr 8 ”De tusendes symfoni”
Andra
Musiikkitalo Concert Hall
Jukka-Pekka Saraste
Meagan Miller
Helena Juntunen
Maija Rautasuo
Elli Vallinoja
Lilli Paasikivi
Tommi Hakala
Simon O'Neill
Tómas Tómasson
Cantores Minores
Ruotsin radion kuoro
Latvian radion kuoro
Helsingin kamarikuoro
Musiikkitalon Kuoro
Nils Schweckendiek
Hannu Norjanen
Gustav Mahler
Symfoni nr 8 ”De tusendes symfoni”