Karelia

Sibelius nya Karelia

lör 26/08/2023 15:00 - 16:15
28.00€
40.00€

Presentation

En tidigare okänd version av Karelia, reviderad av Jean Sibelius, uppförs som en del av programmet med klassisk musik under Helsingfors festspel. Partituret till Karelia, som upptäcktes i Nationalbibliotekets samlingar i våras, innehåller en version av Kareliasviten och ouvertyren som reviderats av kompositören själv. Båda verken framförs på Helsingfors stadsorkesters konsert i augusti.

Programmet med klassisk musik under Helsingfors festspel kompletteras med en konsert med Helsingfors stadsorkester, som bjuder på den tidigare okända och nyligen upptäckta versionen av Jean Sibelius Karelia. Konserten leds av dirigent och doktor i musik Tuomas Hannikainen, som upptäckte Sibelius partitur i Nationalbibliotekets samlingar i våras. Partituret innehåller versioner av Kareliaouvertyren och Kareliasviten, som reviderats av Sibelius själv. Karelia hör vid sidan av Finlandia och Valse Triste till kompositörens mest spelade och älskade verk.

Enligt Hannikainen är partituret som upptäcktes i våras exceptionellt finslipat och skiljer sig markant från den tidigare kända Kareliaouvertyren och -sviten: polyfonin är rikare, detaljerna mer exakta, instrumenteringen fylligare, tempona mer varierade och artikulationerna mer levande. Helt nya takter har också lagts till ouvertyren.

Partituret hamnade i Nationalbiblioteket i samband med en gåva till bibliotekets handskriftssamling från Rundradion 2010, men dess faktiska innehåll har inte upptäckts tidigare. Det odaterade partiturets tidiga historia är dock fortfarande oklar. Sibelius komponerade den ursprungliga Karelia-musiken 1893.  I ett brev från Berlin den 2 september 1894 skrev Sibelius till sin hustru att han hade för avsikt att skriva om de fyra satserna och försöka hitta en förläggare. För närvarande utreds om den nyligen uppdagade versionen är ett resultat av planerna han gjorde upp i Berlin och om verket har uppförts tidigare.

Den tidigare okända versionen av Karelia uppförs på en matinékonsert under Helsingfors festspel i Helsingfors universitets festsal lördagen den 26 augusti kl. 15. I programmet ingår en musikalisk presentation som förklarar partiturets innehåll. Konserten bjuder också på en annan raritet av Sibelius: den Konsertouvertyr som Hannikainen upptäckte 2018, och som nu uppförs som konsertföreställning inför publik för första gången sedan början av 1900-talet.

Konstnärer

Tuomas Hannikainen
dirigent
Helsingfors universitets festsal
Tuomas Hannikainen