Presentation

Wagners uvertyrer uttrycker en spänning mellan utopi och verklighet. Susanna Mälkki och Senja Rummukainen återvänder till en för dem bekant konsertestrad.

Wagners operauvertyrer finner sin starka laddning i spänningen mellan utopi och verklighet, det jordiska och det andliga. I cellons stämma finner såväl världskrigets fasor som den tysta skogen sin röst. Susanna Mälkki och Senja Rummukainen återvänder till en för dem bekant konsertestrad. Med sig hämtar de musik som tilltalar och förtjusar 

Konstnärer

Susanna Mälkki
dirigent
cello

Program

  19:00
  Richard Wagner
  Förspel till akt I ur Lohengrin
  Frank Bridge
  Oration - Concerto elegiaco
  Antonín Dvořák
  Waldesruhe, Tyst skog
  21:00
  Richard Wagner
  Uvertyr och Venusberget ur operan Tannhäuser
Serie III
Musiikkitalo Concert Hall
Susanna Mälkki
Richard Wagner
Förspel till akt I ur Lohengrin
Frank Bridge
Oration - Concerto elegiaco
Antonín Dvořák
Waldesruhe, Tyst skog
Richard Wagner
Uvertyr och Venusberget ur operan Tannhäuser