Ikäystävällinen orkesteri

En ny handbok - En åldersvänlig orkester

En ny handbok öppnar diskussionen om orkestrars åt seniorer riktade  publikarbete

Hurdan är en åldersvänlig orkester? Hur kan man producera tjänster som är riktade seniorer som inte kan komma till en orkester?

Dessa frågor besvaras i en handbok som ges ut av Finlands Symfoniorkestrar rf. Handboken är tänkt att utgöra ett stöd för planering av tjänster som är riktade de seniorer som inte kan besöka en konsertsal. Med handbokens hjälp kan orkestrar vidareutveckla sin tillgänglighet och producera meningsfulla musikupplevelser för lyssnare i alla åldrar. Handboken kan användas av även andra aktörer på konst- och kulturfältet, samt av dem i social-och hälsovård som sysslar med kulturellt seniorarbete.

Tillgängliga orkestrar är ett tvåårigt projekt i vilket man i Finland och Storbritannien har vidareutvecklat orkestrars arbete med seniorer. Projektet, som koordineras av Helsingfors stadsorkester i samarbete med Finlands Symfoniorkestrar rf har som mål att göra kultur och konst tillgängligt för alla i form av en orkesterverksamhet som hämtas till personer som inte kan komma till orkestern.

I handboken är fokus på inom social- och hälsovårdens ramar förverkligade besök, och på orkestrarnas digitala innehåll. Den senare faktorn har konstaterats vara en central metod för att nå de seniorer som inte kan komma till konsertsalarna. Handboken är skriven av Annika Kukkonen, Helsingfors stadsorkesters publikarbetsansvarig, och Maria Mäkinen, nätverksformgivare och specialist på kulturtjänster för seniorer.

Handboken tar fasta på partnerskap, nätverk och en kundorienterad formgivning – samma teman som präglat utvecklingsarbetet. Det har varit av en vital betydelse att Tillgängliga orkestrar-projektets samarbetsorkestrar har kunnat delta i utvecklingsarbetet och pilotarbetet. Partnerorkestrarna har varit Helsingfors stadsorkester, Kuopio stadsorkester, Lapplands kammarorkester, Tapiola Sinfonietta och Åbo filharmoniska orkester.

Som verksamhetsmiljöer i samarbetsorkestrarnas pilotarbete våren 2021 fungerade 24h-vårdtjänster (Åbo filharmoniska orkester och Helsingfors stadsorkester), hemvård (Lapplands kammarorkester) och sjukhus (Tapiola Sinfonietta). Med pilotarbetets hjälp kunde man skapa digitala innehåll (Helsingfors och Kuopio stadsorkestrar, Tapiola Sinfonietta), kreativ gruppverksamhet (Åbo filharmoniska orkester) och möjligheter till frivilligarbete (Lapplands kammarorkester). Handboken innehåller en beskrivning av alla piloter.  

Projektet Tillgängliga orkestrar avslutas i november 2021. Projektet har tilldelats Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd för år 2020. Metropolia Yrkeshögskola har bidragit till projektets utvärdering och genomgång.

Bekanta dig med publikationen här:

Ikäystävällinen orkesteri – Orkesterien ikääntyneille suunnatun yleisötyön käsikirja (pdf)

Information:  

Annika Kukkonen, publikarbetsansvarig, Helsingfors stadsorkester, tel. 040 158 2223, annika.kukkonen@hel.fi