Inbal Segev

Inbal Segev är HSO:s cellosolist denna vecka 

Solisten i Helsingfors stadsorkesters konserter 22.-23.11. byts ut.

Cellist Alisa Weilerstein ersätts av Inbal Segev. Konsertprogrammet förblir dock oförändrat. I konserten, som dirigeras av Thomas Dausgaard, framförs Edvard Griegs Två nordiska melodier, orkesterns residenstonsättare Anna Clynes cellokonsert DANCE och Jean Sibelius femte symfoni i sin originalversion från år 1915. Som ett preludium till Sibelius symfoni framförs en uvertyr skriven av Thomas Dausgaard och Timo Alakotila 

Inbal Segev uppträder nu för första gången som Helsingfors stadsorkesters solist. Anna Clyne skrev sin cellokonsert DANCE beställning av Segev, som också uruppförde verket 

https://inbalsegev.com/about/ 

Program  

Musikhuset i Helsingfors  
22.-23.11.2023  
kl. 19.00  

Helsingfors stadsorkester 
Thomas Dausgaard, dirigent 
Inbal Segev, cello 
Timo Alakotila, harmonium 
Tero Pajunen, sång 
Ilona Korhonen, sång 
Minna-Liisa Tammela, sång 
Anna-Karin Korhonen, kantele 

 

Edvard Grieg: Två nordiska melodier  
Anna Clyne: DANCE för cello och orkester  
Thomas Dausgaard / Timo Alakotila: Prelude to Sibelius 5th symphony 
Jean Sibelius: Symfoni nr 5 (1915)