Pekka Kauppinen

Pekka Kauppinen

Jag spelar alltid för publiken

Instrumentgrupp
I violin
Roll
I konsertmästare
Bio

Jag kommer från Villmanstrand.

Jag spelar gärna en musik som är rytmiskt utmanande och harmoniskt överraskande.

Mitt favoritställe i Helsingfors är Degerös sportpark.

Jag kom med i orkestern i november år 1991.

Jag har olika bollspel och litteratur som hobby.